Menu
Kandidat evaluering

Pris: 6.000 kr. ex moms pr. interview med kandidat ca. 2 timer. Inklusiv adfærdsanalyse, troværdighedsanalyse og personlig tilbagemelding til dig og ledelsen.

Samtale fremmer indsigten 

Når man ved, hvor meget valget af ord, betoning, kropssprog, mimik og ordstillingen siger om den mentale og følelsmæssige tilstand hos mennesker, bliver en samtale en opdagelsesrejse ind i, hvad den anden indeholder.

Når du skal ansætte et menneske i din virksomhed, er det essentielt, at du på kort tid opdager, hvilke mennesker du har som kandidater. Du får med MenneskeKenderen en trænet og erfaren interviewer i evaluering af mennesker.

Efter 1 times samtale med dine kandidater får du en fuld tilbagemelding på hvilkeN adfærdstype, personlighed og HVILKET menneske, kandidateN sandsynligvis er. 

Jeg er trænet i interviewteknikker, der sætter mig i stand til at gennemskue, hvad der bliver sagt mellem linjerne til at opdage, hvad der driver det enkelte menneske og til at evaluere troværdigheden hos mennesket.

Under samtalen med dine kandidater bruger jeg min viden og erfaring til at få mennesket til at åbne sig. Jeg sætter fingeren på de områder, jeg opdager kandidaten er mindre motiveret til at tale om. Fokus er på at få et indblik i hele mennesket, der udgør kandidaten, så du bedre kan vurdere, om kandidaten passer ind på jeres virksomhed. Mit fokus er også at give hver kandidat en god oplevelse, fordi enhver kandidat også er en mulig ambassadør for din virksomhed.

Intet er mejslet i sten, men du får en uvildig analyse på hver kandidat begrundet i god, solid forskning og viden fra psykologi, genkendelse af troværdighed, nonverbal kommunikaton og følelsmæssig intelligens.

Den faglige vurdering lader jeg dig om. Jeg forholder mig udelukkende til personligheden, indstillingen og den psykologiske tilstand hos kandidaten.

Du får en båndet tilbagemelding på mail umiddelbart efter interviwet, der iøvrigt altid foregår personligt, og en efterfølgende samtale om hver kandidat, hvor vi sidder overfor hinanden.

Hør et eksempel på en tilbagemelding, når du trykker her. Du hører en tilbagelæsning på et interview med en kandidat, understøttet af en adfærdsanalyse, som jeg refererer til i lydfilen.

Undgå kun at ansætte på kompetencer, for senere at fyre på personligheden.

Bestil MenneskeKenderen til at sikre dig den mest egnede medarbejder.

Se mere om Rekruttering her:
REKRUTTERING
KANDIDAT ADFÆRDSANALYSE
FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS
INTELLIGENS- & EVNETEST
REKRUTTERINGSPAKKEN