Menu
Kandidat adfærdsanalyse

Pris: 3.500 kr. ex moms pr. analyse inklusive tilbagelæsning til kandidaten og mundtlig og skriftlig rapport til dig og virksomheden. Adfærdsanalysen er som tilkøb til Kandidat evalueringen.

Kortlægning af kandidatens adfærd

Med adfærdsanalyse opdager du, hvad der motiverer, demotiverer og styrer kandidaternes adfærd. Du får en præcis kortlægning af kandidatens adfærd og kan bruge det som grundlag for en samtale om, hvordan kandidaten arbejder og reagerer i hverdagen.

Adfærdsananalyse er et værktøj. Som med alt værktøj afhænger resultatet af, hvordan man bruger værktøjet.

Analysen er et værktøj til at observere og analysere adfærd - den analyserer på ingen måde en kandidats personlighed. Den klassificerer aldrig mennesker som gode eller dårlige eller mere eller mindre intelligente. Den giver et grundlag for forståelse af kandidatens adfærd. Du kan bruge analyse som udgangspunkt for kandidatens egnethed i forhold til jobbets faglighed, kollegerne og virksomheden i helhed.

Sammen bruger vi adfærdsanalysen som en vejledning til, hvordan kandidaten vil indgå i din virksomhed, håndtere de opgaver, kandidaten får i jobbet og være en del af virksomhedenskulturen og de kolleger, kandidaten skal arbejde sammen med.

Hvordan bliver kandidaten opfattet af andre
Med analysen får du indblik i, hvordan kolleger, leverandører og kunder vil opfatte kandidaten. Hvad der motiverer og demotiverer, og hvordan kandidaten skal ledes og kommunikerer. Tryk her og se et eksempel på, hvordan analysen beskriver mig på disse områder.

Hvad motiverer og demotiverer kandidaten
Analysen giver dig også indsigt i hvilke faktorer, der påvirker kandidatens motivation, og hvad der vil nedsætte kandidatens motivation. Tryk her og se, hvordan analysen beskriver mine motivationsområder.

Hvad er kandidatens stærke sider og reaktioner under pres
Analysen giver en præcis beskrivelse af kandidatens stærke sider, og hvordan kandidaten typisk vil reagere under press. Tryk her og se hvordan mine stærke og udviklingsområder beskrives.

Hvilken rolle tager kandidaten i et team
Opdag hvordan kandidaten opfatter sig selv i forhold til at være en del af et team. Tryk her og se, hvordan jeg bliver beskrevet i forhold til min teamrolle.

Brug adfærdsanalyse til at sikre dig en effektiv ansættelse

Hvad er en adfærdsanalyse? 
Adfærdsanalysen gør brug af Carl Jung og Wiliam Marstons teorier om adfærd og reaktionsmønstre. Vores adfærdsanalyse er en sammensætning af de to adfærdsteorier, som indeholder mere end 1,28 millioner forskellige adfærdsmønstre. Vi tager udgangspunkt i adfærdstyperne D, I, C, S, men i stedet for at se disse som faste, uafhængige af hinanden-typer, så indgår disse i et relativt og afhængigt forhold. Analysen er baseret på regressionsanalyser, som opstiller modeller for sammenhængen mellem de fire hovedkategorier indenfor adfærd. Det betyder, at profilerne opsættes efter, hvor stærke eller svage de enkelte adfærdskategorier er i forhold til hinanden hos den enkelte kandidat.

Analysen er designet til at understøtte dig som beslutningstager med information om kandidater, deres adfærdsmønstre, styrker, udviklingsområder, evner, meninger, overbevisninger og forventninger.

Invester i at sikre dig den mest egnede kandidat og spar dig for fejlansættelser.

Intet værktøj er bedre end den, der bruger værktøjet. Hos MenneskeKenderen bliver adfærdsanalyser altid læst tilbage til kandidaten på 1 time og en mundtlig og skriftlig rapport til dig og dine kolleger.

SE MERE OM REKRUTTERING HER:
REKRUTTERING
KANDIDAT Evaluering
FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS
INTELLIGENS- & EVNETEST
REKRUTTERINGSPAKKEN