Menu
Følelsesmæssig Intelligens

Pris: 3.500 kr. ex moms pr. analyse inklusive tilbagelæsning til kandidaten og mundtlig og skriftlig rapport til dig og virksomheden.

Følelsesmæssigt intelligens er den vigtigste faktor i samarbejde og kommunikation

Evaluer dine kandidaters følelsesmæssige intelligens med Emotionel Intelligence Quotient (EIQ) og forvis dig om deres evne til at forstå, navigere og reagere følelsesmæssigt. Når du vurderer dine kandidater på den følelsesmæssige intelligens, får du indsigt i, hvordan kandidaten oplever omgivelserne og forholder sig til den følelsesmæssigt.

EIQ TESTEN

Med EIQ testen har du et fremragende værktøj til at opdage og erkende følelsesmæssig intelligens, der kan være skjult under en almindelig jobsamtale og en adfærdsanalyse. Du får en måling på 15 følelsesparametre, der forholder sig til den gennemsnitlige EIQ hos den vesteuropædiske befolkning.

Nedenfor finder du overblikket på min EIQ test, som eksempel på, hvordan en del af den skriftlige EIQ rapport ser ud.

TEIQ hjulet

MENNESKER MED HØJ FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS ER SELVBEVIDSTE, TILPASSER DERES HANDLINGER TIL SITUATIOEN OG ER GODE TIL AT KOMMUNIKERE.

Følelsesmæssigt intelligente mennesker kan bedre håndtere at blive udsat for stress, dårlig moral, konflikter og forandringer. Når du har indsigt i kandidatens følelsesmæssige intelligens, er du i stand til at identificere de områder, hvor kandidaten er stærk følelsesmæssigt, og hvor du og din virksomhed skal være opmærksomme på mindre stærke følelsesmæssige evner.

Kandidaten får 1 times tilbagelæsning efter testen, og du får både en mundtlig og en skriflig rapport. Afrapporteringen hjæper dig med at besvare spørgsmål, som:

  • Hvor bevidst er kandidaten om sine styrker og begrænsninger?

  • Hvordan ændreR kandidaten sin adfærd i forskellige situationer?

  • Hvordan reagerer kandidaten på stress?

  • Kan kandidaten kontrollere sine impulser i pressede situationer?

  • Hvor følsom er kandidaten overfor andres følelser?

  • Er kandidaten god til at opbygge relationer til andre?

  • Hvor selvmotiveret og omstillingsparat er kandidaten?

EIQ er baseret på Dr. Petrides’ Trait Emotional Intelligence Teori, der opfatter testkonstruktionen som en konstellation af emotionelle selv-opfattelser, placeret i de dybere personlighedsniveauer. Læs mere om videnskaben bag EIQ, når du trykker her.

Forstå kandidatens følelser, før du skal forholde dig til dem i din nye medarbejder!

SE MERE OM REKRUTTERING HER:
REKRUTTERING
Kandidat Evaluering
KANDIDAT ADFÆRDSANALYSE
INTELLIGENS- & EVNETEST
REKRUTTERINGSPAKKEN