Menu
Medarbejderevaluering

Evaluering = systematisk vurdering 

I den daglig ledelse oplever du oftest mangel på både tid og overskud til at kunne evaluere på den enkelte medarbejder. Din succes som leder vil paradoksalt nok falde tilbage på den enkelte medarbejderes motivation, engagement og indsats. Det er kun i teorien, at man oftest vil kunne finde generelle metoder, der skaber 100% motivation, engagement samt evnen til at yde en større indsats. Hver enkelt medarbejder er unik og skal derfor også motiveres, ledes og vurderes individuelt.

Hvis du vælger at vurdere alle dine medarbejdere lige, skaber du en ligelig vurdering og dermed en ligegyldig vurdering. Hvis du gerne vil behandle alle lige, er du derfor nødt til at foretage en individuel behandling af hver enkelt medarbejder, udfra hvem de er, og hvad de kan. Du kan sammenligne dette med måden, du typisk vil behandle din bil eller cykel på. Du vil i de fleste tilfælde foretage en rustbeskyttelse mod de to køretøjer, men dette vil kræve to forskellige fremgangsmåder baseret på konstruktionen, til trods for at de begge vil give dig samme resultat, nemlig transport fra A til B.

For at opnå de fastsatte mål og resultater for virksomheden, er du derfor nødt til at lede og vurdere dine medarbejdere individuelt i praksis, idet de er mindst lige så forskellige som en bil og en cykel.

Brug MenneskeKenderen til at få en grundig evaluering af din medarbejder, så du kan lede og vurdere på et fagligt systematisk og individuelt grundlag. 

MenneskeKenderen er trænet i at gennemskue, hvad der motiverer, driver og engagerer den enkelte medarbejder, for derefter at evaluere og få indsigt i medarbejderens potentiale i forhold til virksomhedens mål. Under samtalen med dine medarbejdere vil jeg benytte min viden og erfaring til at få mennesket til at åbne sig op og erkende sig selv. Du vil efterfølgende få en uvildig, upolitisk og grundig kortlægning af hver medarbejder, som du senere kan bruge i din daglige ledelse.

Alle mennesker vil opnå succes. Kunsten består i at opdage, hvad den enkelte oplever som succes og hjælpe mennesket og dig som leder hen til en situation, hvor oplevelsen af succes bliver sammenfældende med dit og virksomhedens mål.

Medarbejderenevaulering er dit værktøj til motivereNDE, mulighedsskabende og målrettet ledelse af dine medarbejdere.

Intet er støbt beton, men du får en uvildig analyse på hver medarbejder begrundet i god solid forskning i psykologi og følelsesmæssig intelligens. Den faglige vurdering lader jeg dig om. Jeg forholder mig udelukkende til personligheden, indstillingen og den psykologiske tilstand hos medarbejderen.

Du får en båndet tilbagemelding på mail umiddelbart efter samtalen, der i øvrigt altid foregår ansigt til ansigt, efterfulgt af samtaler mellem du og jeg.

Få MenneskeKenderen til AT evaluere tilstanden og potentialet i dine medarbejdere - så du bliver en endnu mere succesfuld leder igennem succesfuld ledelse af dine medarbejdere!

Medarbejderlup

 

SE MERE om ledelse HER:
LEDErvejledning
MEDARBEJDEREVALUERING