Menu
Rådgivning

Det gode råd kræver indsigt og erfaring

Du får uvildige analyser og råd baseret på viden, erfaring og indsigt i, hvordan mennesker tænker, reagerer og handler uanset situationen.

Du har hos MenneskeKenderen adgang til summen af flere forskellige og ofte adskilte psykologiske og interpersonelle discipliner, tunet med konkret erfaring og videnskabelig empiri. Resultatet er rådgivning og vejledning, der giver dig mulighed for at forstå situationer, mennesker og dig selv på nye, givende måder. Du tager dermed beslutninger, der fører dig tættere på de resultater og mål, du ønsker.

Kompetencecirkle

Igennem min viden, uddannelser og dyrekøbte erfaringer, får du adgang til:

 • Adfærdspsykologi:Hvad der driver mennesket og hvorfor de handler og reagerer som de gør.
   
 • Emotionel intelligens & opmærksomhed:
  Hvordan vi oplever følelser og hvorfor to mennesker kan have vidt forskellige oplevelser af den samme situation.
   
 • Interviewteknikker:
  Dynamikken og påvirkningen af hvordan en samtale eller en afhøring påvirkes af måden vi samtaler på, de spørgsmål vi stiller og de fysiske omgivelser interviewet bliver afholdt i.
   
 • Non-verbal kommunikation:
  Hvordan vi kan aflæse følelser, tanker og handlinger igennem de fysiske signaler mennesker udsender i krop og ansigt.
   
 • Lingvistik:
  Hvordan det vi siger og skriver giver indsigt i de bagvedliggende tanker, intentioner og følelser hos mennesket - bevidste som underbevidste og skjulte dagsordner.
    
 • Dømmekraftens og beslutningstagningens psykologi:
  Hvordan vi tager beslutninger og laver bedømmelser, og hvorfor vores bedømmelser og beslutninger meget langt fra altid er rationelle.

 • Påvirkning & manipulationens psykologi:
  Hvordan vi bliver påvirket og manipuleret bevidst og ubevidst og hvordan vi kan undgå disse påvirkninger og manipulation.
    
 • Etablering af troværdighed og sandhed:
  Hvordan vi ser forskel på sandhed og bedrag. Hvordan vi bedømmer troværdighed, og afslører bedrag begrundet i solid videnskab.
    
 • Kommunikation & formidling:
  Hvordan vi gør budskaber fælles, formidler dem og sikre at både modtager og afsender har en sammenfaldende oplevelse af kommunikationen.
    
 • Kultur, konfrontation & konfliktens psykologi:
  Hvordan vi forstår kultur, konfrontationer og konflikter. Hvordan vi forebygger, forudser og håndterer forskellige kulturer, konfrontationer og konflikter.
    

Alt dette kan du med fordel udnytte til at få konkrete, konstruktive og kulturbærende rådgivning og analyse. Fokus er altid på det menneskelige væsen og hvordan du bedste navigerer mod de mål og resultater du ønsker.

Glæd dig til at opdage hvor meget du kan bruge MenneskeKenderen til. Min viden og erfaring står til din rådighed.

Forberede dig på, at du altid får klar besked

Sandheden kan være ilde hørt. Du får altid min version af sandheden. Hvis du ønsker noget andet, anbefaler jeg at du søger rådgivning andensteds.

Du får direkte og ærlig rådgivning af MenneskeKenderen inden for disse områder:

SE MERE OM RÅDGIVNING HER

AFDÆK SANDHEDEN

PROBLEMLØSER

Konflikt & Kultur

KOMMUNIKATION