Gå på opdagelse i hvordan du læser følelser, signaler og adfærd. Menneskekenderen giver dig adgang til viden, indsigt og redskaber til at forstå og gennemskue de psykologiske og fysiske processer der skaber hvorfor vi gør, siger og tænker som vi gør. Blive klogere på dig selv og dine medmennesker. Fra selvforståelse over vurdering af troværdighed og konfliktforebyggelse til indsigt i hvorfor andre handler og føler som de gør. Hos MenneskeKenderen finder du konkrete brugbare værktøjer og input der gør dig til en bedre menneskekender.
Menu
Tony Evald Clausen

Tony Evald Clausen Salgspilot Og Menneskekender Standard Foto

Jeg har igennem livet arbejdet med og studeret mennesker, både formelt og uformelt. Jeg har arbejdet nationalt og internationalt på tværs af kulturer, organisatoriske niveauer, brancher og virksomhedsstørrelser og er uddannet og certificeret i de fleste anerkendte uddannelser indenfor adfærd, følelsernes efterforskning, motivation, manipulation og bedrag, konfliktforebyggelse.

Interessen for mennesker kommer af min oplevelse af, at vi ved dybere indsigt i menneskers følelser og adfærd får langt bedre relationer med verdenen.

Ved først at forstå dig selv, dine værdier, filtre og adfærd – og dermed være i stand til se bort fra dem - kan du læse andre mennesker.

EN EKSPERT ER EN PERSON, SOM HAR BEGÅET ALLE DE FEJL, SOM ER MULIGT AT BEGÅ INDEN FOR ET BEGRÆNSET OMRÅDE. -NIELS BOHR

Jeg har begået, om aldrig alle mulige fejl, så rigeligt til, at jeg kalder mig ekspert, indenfor: 

 • Etablering & detektion af troværdighed & bedrag
 • Adfærdspsykologi
 • Sociologi - indtryks- & interaktionspsykologi
 • Nonverbal kommunikation og mikromimik
 • Påvirknings- og manipulationspsykologi
 • Følelsernes intelligens & efterforskning
 • Kultur, religion & konflikter
 • Kommunikation & formidling
 • Hvordan vi tager beslutninger og bedømmer situationer
 • Følelsernes indflydelse på sprog & italesættelse
 • Interview- & forhørsteknikker 

Jeg er født i 1970 og har arbejdet med salg og kommunikation hele mit liv. Det er igennem mit arbejde med salg, at jeg opdagede, hvor stor indflydelse det har på al kommunikation, hvor meget selvindsigt man har. Jeg har erkendt, at det hjælper ekstremt meget, at man har indsigt i, hvordan andre mennesker oplever sig selv og verdenen, når man skal kommunikere med dem og finde ud af deres sandhed.

Jeg startede med at læse al den litteratur, jeg kunne få øje på om nonverbal kommunikation og menneskelig adfærd. Siden er jeg certificeret i:

Big Five / Fem faktor

Extended DiSC adfærdsanalyse

Thomas International adfærdsanalyse

Emotionel Intelligens

Bevidstologi

Etablering af Sandhed og Troværdighed

Emotinelle Evner og Kompetencer

Facial Action Coding System

Jeg har en Master of Science i Emotions, Credibility & Deception ved University of Central Lancashire. Udover det har jeg en Post Graduate i Certificate in behavior analysis and investigative interviewing og Behavior Analysis & Investigative Interviewing - Diploma (Efterforskingsmæssig opmærksomhed på følelser og Adfærdsmæssig analyse og efterforskningsmæssig interview) igennem Paul Ekman International og EIA

På nuværende tidspunkt er jeg den eneste dansker, der har gennemført og bestået alle Paul Ekmans kurser i nonverbal kommunikation, mikromimik, følelser og detektion af bedrag og sandhed.

Alt det ovenstående og min samlede erfaring som sælger, leder og menneske, bruger jeg til at hjælpe dig til bedre at forstå din og andres individuelle sandheder.

Uddannelsesinstitutioner, offentlige myndigheder, kursusudbydere og virksomheder i ud- og indland bruger min ekspertise til bedre at forstå mennesker og situationer. 

Jeg ejer SalgPiloterneSalesPilotsMenneskeKenderen.dk, forlaget ConCorazon og er forfatter til bogen "Salgets Virkelighed".

Du kan læse mere om mig på min LinkedIn profil, som du finder her. Du ser de fleste af mine certificeringer & diplomer her.