Gå på opdagelse i hvordan du læser følelser, signaler og adfærd. Menneskekenderen giver dig adgang til viden, indsigt og redskaber til at forstå og gennemskue de psykologiske og fysiske processer der skaber hvorfor vi gør, siger og tænker som vi gør. Blive klogere på dig selv og dine medmennesker. Fra selvforståelse over vurdering af troværdighed og konfliktforebyggelse til indsigt i hvorfor andre handler og føler som de gør. Hos MenneskeKenderen finder du konkrete brugbare værktøjer og input der gør dig til en bedre menneskekender.
Menu
Hvad er MenneskeKenderen

FORBERED DIG PÅ, AT DU ALTID FÅR KLAR BESKED, INDSIGT OG VIDEN

Sandheden kan være ilde hørt. Du får altid min version af sandheden. Hvis du ønsker noget andet, anbefaler jeg, at du søger rådgivning andetsteds.

Hos MenneskeKenderen lærer du at gennemskue mennesket. Du opdager, hvad mennesket føler og tænker bevidst og ubevidst. Du bliver langt bedre til at forstå, formidle og forbedre din kommunikation med dine medmennesker. Samtidig får du værktøjer til selvindsigt og selvudsigt.

Du får hos MenneskeKenderen adgang til:

 • Adfærdspsykologi:
  Hvad der driver mennesket, og hvorfor de handler og reagerer, som de gør.
   
 • Emotionel intelligens & opmærksomhed:
  Hvordan vi oplever følelser, og hvorfor to mennesker kan have vidt forskellige oplevelser af den samme situation.
   
 • Interviewteknikker:
  Dynamikken og påvirkningen af, hvordan en samtale eller en afhøring påvirkes af måden, vi samtaler på, de spørgsmål vi stiller og de fysiske omgivelser, interviewet bliver afholdt i.
   
 • Nonverbal kommunikation:
  Hvordan vi kan aflæse følelser, tanker og handlinger igennem de fysiske signaler, som mennesker udsender i krop og ansigt.
   
 • Lingvistik:
  Hvordan det, vi siger og skriver, giver indsigt i de bagvedliggende tanker, intentioner og følelser hos mennesket - bevidste som underbevidste og skjulte dagsordner.
    
 • Dømmekraftens og beslutningstagningens psykologi:
  Hvordan vi tager beslutninger og laver bedømmelser, og hvorfor vores bedømmelser og beslutninger meget langt fra altid er rationelle.

 • Påvirkning & manipulationens psykologi:
  Hvordan vi bliver påvirket og manipuleret bevidst og ubevidst, og hvordan vi kan undgå disse påvirkninger og manipulation.
    
 • Etablering af troværdighed og sandhed:
  Hvordan vi ser forskel på sandhed og bedrag. Hvordan vi bedømmer troværdighed og afslører bedrag begrundet i solid videnskab.
    
 • Kommunikation & formidling:
  Hvordan vi gør budskaber fælles, formidler dem og sikrer, at både modtager og afsender har en sammenfaldende oplevelse af kommunikationen.
    
 • Kultur, konfrontation & konfliktens psykologi:
  Hvordan vi forstår kultur, konfrontationer og konflikter. Hvordan vi forebygger, forudser og håndterer forskellige kulturer, konfrontationer og konflikter.
    

Alt dette kan du med fordel udnytte til at få konkrete, konstruktive og kulturbærende rådgivning og analyse. Fokus er altid på det menneskelige væsen, og hvordan du bedst navigerer mod de mål og resultater, du ønsker.

Glæd dig til at opdage, hvor meget du kan bruge MenneskeKenderen til. Min viden og erfaring står til din rådighed.

Uddannelsesinstitutioner, offentlige myndigheder, kursusudbydere og virksomheder i ud- og indland bruger MenneskeKenderens ekspertise til bedre at forstå mennesker og situationer.

Nationalt og internationalt arbejder MenneskeKenderen sammen med:

      EIA     therebegigants      PolitiskolenRigspolitietKBH POLITI MENNESKEKENDEREN   volition   SalgsPiloterne