Menu
Ledelse

Du får de medarbejdere, du fortjener.

Nutidens leder har en række nye udfordringer, hvor fortidens viden om ledelse er nyttesløs. Dagens medarbejdere er både langt bedre informerede og langt mere krævende end fortidens. De ved mere om verden, og de muligheder verden har, og de kræver en form for ledelse, der tager afsæt i dem som mennesker.

Den bedste leder er den, som har dømmekraft nok til at vælge gode mennesker til at gøre det, han selv ville have gjort, og selvbeherskelse nok til at afholde sig fra at blande sig i deres arbejde, mens de gør det.        
- Theodore Roosevelt

Den autoritære leder ender med medarbejdere, der kun beholder jobbet, fordi de intet alternativ har og for at tjene penge. De gør, som lederen forlanger, uden selvstændigt initiativ og mental indsats.
Den pædagogiske leder ender med medarbejdere, der kører rundt med, og hen over, lederen, fordi nutidens medarbejder er langt mere egocentriske og selviscenesættende end nogensinde før.

Konklusionen er, at du som leder i dag skal være noget, du sandsynligvis aldrig har været før, og hvor du ingen direkte forbilleder eller eksempler har fra dit eget liv. Når vi bliver ledere, tager vi udgangspunkt i de ledere, vi har haft i fortiden, forældre, lærere, chefer og lignende. Problemet er dog, at fortidens ledelse foregik på helt andre præmisser, end nutidens ledelse kræver.

Med MenneskeKenderen får du indsigt i, hvordan du er den emotionelt intelligente leder, som nutidens ledelse og medarbejdere kræver. Lederen med evnerne og indsigten til at læse og forstå medarbejdernes følelser, og som er i stand til at motivere og målrette nutidens medarbejdere. Kunsten består i at skabe mulighed for hver medarbejder til at få succes i sit arbejde. Kun succesfulde medarbejdere kan skabe en leders succes. 

Min opskrift på ledelse er enkel. Man skal sørge for, at medarbejderne får succes. Så får man det også selv.
-Asger Aamund

"Man får de medarbejdere, man fortjener" betyder, at du som leder har ansvaret for dine medarbejderes adfærd og succes - eller mangel på samme. Du har magten til ændre sammensætningen af dine medarbejdere. Udsagnet er meget brugt i ledelsestræning. Et udsagn, der er knap så brugt i ledelsestræning er: "Man har den chef, man fortjener". Hvilket betyder, at en medarbejder, der er utilfreds med lederen, selv har valgt at blive ledet af chefen og selv kan vælge at "fyre" chefen ved at finde et andet job.

For dig som leder er det vigtigt at forstå, fordi det oftest er de gode medarbejdere, der nemt kan "fyre" chefen og finde et andet job. Lederen mister altså de gode, dygtige og selvsikre medarbejdere og er ladt tilbage med de medarbejdere, der oplever, at de reelt intet alternativ har end at finde sig i den nuværende leder. Sådanne medarbejdere har en selvoplevelse af at være andet end god, dygtig og selvsikker. Hvilken medarbejder vil du helst have?

Hvis dit valg er, at dine medarbejdere skal være gode, dygtige og selvsikre, har du valgt rigtigt, når du vælger at udvikle dine ledelsesevner sammen med MenneskeKenderen.

Sammen med MenneskeKenderen bliver du fremtidens følelsesmæssigt intelligente leder, der skaber succes igennem forståelse af dine medarbejdere.

vælg mellem:

Ledervejledning

Medarbejderevaluering

Lederskabet