Menu
Drama på jobbet

Pris: 21.000 kr. plus moms og kørsel. Inklusive formøde og evaluering.

Book foredraget her! 

Download PDF om foredraget her!

Hvordan erstatter du offermentalitet og dårligt psykisk arbejdsmiljø med ansvar, ejerskab og god stemning?!

Bliv inspireret og få indsigt i, hvordan vi sikrer en sund stemning mellem kolleger, høj trivsel og konstruktiv kommunikation. 

Hovedkilden til stress, frustration og mistrivsel på arbejdspladsen er dårligt psykisk arbejdsmiljø. Karakteriseret ved passiv aggresivitet, sladder, usagte interne konflikter og offermentalitet. Opdag hvordan I aktivt sikrer den mentale sundhed for individet og gruppen, igennem direkte, ærlig og konstruktiv kommunikation.

Publikum bliver fortrolig med dramatrekanten og dens tre roller: Offeret, Bødlen og Redderen. I får en klar vejledning til, hvordan dramatrekanten nedbrydes og erstattes med handlinger, der helt sikkert leder til det gode psykiske arbejdsmiljø og mental sundhed.

På 60 minutter får I både indsigter, erkendelser og værktøjer til, hvordan vi bedst konfronterer offermentalitet i os selv, kolleger og kollektivet, uden at skabe unødige konflikter og spændinger.

Alle vil opdage, at ingen kan undsige sig at have spillet offer, bøddel eller redder i arbejdssituationer. Vi får forklaringen på, hvorfor vi gør det, og hvad vi skal gøre for at undgå det.

Indlægget bliver leveret hudløst ærligt, underholdende og indsigtsfuldt af MenneskeKenderen Tony Evald Clausen: Han deler åbenhjertigt, hvordan han selv levede længe og meget i offermentaliteten på jobbet. Hvordan han ubevidst skabte indre og ydre konflikter med kolleger og chefer, og hvordan han til sidst erkendte sin (drama)rolle, tog ansvar og nedbrød dramatrekanten og offermentaliteten i sit eget arbejdsliv - med større glæde, energi og mental sundhed til følge.

Vejen til det gode arbejdsmiljø og den mentale sundhed er brolagt med selvindsigt, ansvar og viden om, hvordan vi aldrig ender i dramatrekanten og offermentaliteten. 

Tag det første skridt med indlægget: Drama på jobbet.

Book "Drama på jobbet" Når du klikker her! 

Download PDF om foredraget her!